การปฎิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการประจำเดือนมีนาคมต.โคกมะม่วงอ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภทประชาชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

บ้านเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เรื่องอาชีพของชาวบ้านเนื่องด้วยในแต่ละหมู่บ้านจะมีสินค้าโอทอปต่างๆมากมายและในครั้งนี้การลงพื้นที่ยังมีสิ่งที่น่าสนคือ การทอเสื่อกก เนื่อง

ด้วยการทอเสื่อกกมีการการสื่อทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายโดยเริ่มแรกมีการใช้กกเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าผือนายังไม่มีการย้อมสีผลิตภัณฑ์หรือทำลวดลายส่วนใหญ่นำมาใช้ในครัวเรือนส่วนในปัจจุบันนิยมใช้กกกลมมาใช้แทนกกเหลี่ยมเนื่องจากหาง่ายในแหล่งธรรมชาติและเมื่อนำมาทอเสื่อแล้วมีคุณสมบัติเหนียวและเป็นมันวาวชาวบ้านได้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาการทอเสื่อกกชาวบ้านมีความสามัคคีในการปฎบัติงานอย่างดี

อื่นๆ

เมนู