ข้าพเจ้า นางสาวนิจวิภา การรัมย์ ผู้ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง(บัณฑิตจบใหม่) อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำหรับเดือนกรกฏาคม ทางพวกเราเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรม Health Care กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยได้มีการประกาศ และกระจายข่าวไปยังผู้สูงอายุที่สนใจมาอบรมรับความรู้ทางด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง

โดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ท่าน ได้มาให้ความรู้และพาผู้สูงวัยทำกิจกรรม
ใสนตัวกิจกรรมก็จะมีการพาทำและแจกเจลแอลกอฮอล์ด้วยตนเองซึ่งเหมาะกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดนี้ด้วย และกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือและสนุกสนานกันมากที่สุดคือ การพาออกกำลังกาย ท่าง่ายๆที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาแล้วรู้สึกได้รับรู้ถึงความสุข ความสนุนสนานจากประชาชนจริงๆ จึงทำให้ตัวดิฉันและทีมงานอิ่มเอมใจร่วมไปด้วย สุดท้ายนี้แล้วต้องขอขอบคุณประชาชน ต.โคกมะม่วงมากๆที่ให้ความร่วมมืออย่างดี

อื่นๆ

เมนู