1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 ลงพื้นที่สำรวจแปลงผลไม้เกษตรกรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06 ลงพื้นที่สำรวจแปลงผลไม้เกษตรกรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านาย ประเสริฐ มีแก้ว  ( ภาคประชาชน ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมในครั้งนี้

เนื่องในพื้นที่แปลงเกษตรกรตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแปลงเกษตรไม้ผลมากมาย อาทิเช่น ทุเรียน มะม่วง ขนุน ลำไย องุ่น อินทผาลัม มะพร้าว และอื่นๆอีกมาย รวมถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีบุญหัวมันใหญ่

ทั้งนี้ทางพี่ๆทีมงาน GISTDA ได้เข้ามาส่งเสริมรวบรวมข้อมูลแปลงเกษตรโดยการทำแผนที่ปักหมุดเพื่อให้ครอบคลุมแปลงเกษตรกร เบื้องต้นเราได้รวบรวมแปลงเกษตรกรหลัก เช่น ทุเรียน มะม่วง ลำไย ไว้บางส่วนเพื่อนำเอาเข้าระบบแผนที่ เพื่อนำร่องการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

โดยการลงพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้สำคัญมากที่ขาดไม่ได้คือเกษตรกรโดยมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและพี่ๆทีมงาน GISTDA ที่มาลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และการเรียนรู้ให้ความสำคัญในครั้ง ซึ่งอนาคตคาดว่า เกษตรกรแปลงผลไม้อำเภอปะคำจะเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างแน่นอน

ในการลงพื้นที่สำรวจแปลงครั้งนี้พื้นที่บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรและผลไม้จำนวนมากโดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีดินทำการเกษตรเป็นสีแดงหรือดินภุเขาไฟที่มีแร่ธาติต่างๆที่ทำให้การเพาะปลูกไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้ว ก้ยังมี มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ที่ทำรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอยางดี ในครั้งนี้ได้นำโดรนเพื่อบินสำรวจและมาทึกภาพเพื่อสรุปและเก็บข้อมูลต่อไป

ภาพมุมสูงดินแดงแปลงเกษตรกร 1

ภาพมุมสูงดินแดงแปลงเกษตรกร 2

ภาพมุมสูงดินแดงแปลงเกษตรกร 3

ภาพมุมสูงดินแดงแปลงเกษตรกร 4

ภาพมุมสูงดินแดงแปลงเกษตรกร 5

ภาพมุมสูงดินแดงแปลงเกษตรกร 6

อื่นๆ

เมนู