1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 ทำความดีเพื่อพ่อและจัดทำโปสเตอร์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรองรับท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลโคกมะม่วง

MS06 ทำความดีเพื่อพ่อและจัดทำโปสเตอร์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรองรับท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลโคกมะม่วง

เนื่องในวันพ่อแห่ง ชาติซึ่งได้ร่วมกิจกรรมอาสาทำดีพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นคือการพัฒนานาศาลาประชาคมและทำความสะอาดในบริเวณสระน้ำสาธารณะร่วมกับทีมงาน พ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

และในอนาคตบ้านเริงแก้วซึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานคือจัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพจบ้านปลื้มพัฒนา และกลุ่มต่าง ภายใต้การจัดงานประกอบไปด้วยกิจกรรมร้านค้าชุมชน

DCIM100MEDIADJI_0316.JPG

เชิญชวน  ชิม ช้อป  ตลาด..ตลุยเดิ่น ครั้งที่ 1

ตลาด U2T สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร  (New Normal)

พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  การแปรรูปผลไม้ ของฝาก ของที่ละลึก

ตลาดผลไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น ลำไย ขนุน มะขาม อื่นๆอีกมากมาย ตลาดบอนสี  พันธุ์ไม้ พืชเศษกิจกระท่อม   ร้านอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนโดยตรง

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว หมู่ 8 (บ้านปลื้มพัฒนา) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

พิเศษภายในงาน  ลุ้นรับของวัลมากมาย

#จัดกิจกรรมโดย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#ตลุยเดิ่น  #คณะวิทยาการจัดการ MS06 – ตำบลโคกมะม่วง

 

อื่นๆ

เมนู