1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

MS06 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

   “ข้าพเจ้านางสาวสุทธิดา ทองทา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

วันที่ 28 ต.ค. 2564 ดิฉันและกลุ่มผู้ปฎิบัติโครงการ ได้ร่วมมือกันกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ตำบลโคกมัม่วง ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อประกวดการแข่งขัน U2T National Hackathon ระดับประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภายหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและกลุ่มแม่บ้านเองก็ต่างมีความสุข สนุก เพลิดเพลินไปกับการถ่ายทำ บรรยายการของการถ่ายทำเต็มไปด้วยความอบอุ่นของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนโคกมะม่วงที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกคน การทำงานในครั้งนี้จึงเป็นไปได้อย่างราบรื่น

     

 

วันที่ 6 พ.ย. 2564 ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่8 ต.โคกมะม่วง ได้มาลงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 พร้อมทั้งกลุ่ม Gistda ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งพิกัดสวนเกษตรกรให้กับชาวสวน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานแอปพิเคชั่นที่ชื่อว่า G-rice ซึ่งเป็นระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารและจัดการข้าว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู