“ข้าพเจ้านางสาวสุทธิดา ทองทา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวัทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

 

      

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวัทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเปิดตลาด….ตะลุยเดิ่น ครั้งที่ 1   เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพ  ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

        

โดยช่วงแรกของการเปิดตลาดจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและประชาชนชาวตำบลโคกมะม่วง เพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวัทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ) ครั้งที่ 3 

       

ในการเปิดตลาดตะลุยเดิ่นในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดครั้งแรกและมีผลตอบรับที่ดีมากๆ ได้ช่วยให้ประชาชนในตำบลได้มีรายได้และรู้จักแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ มีผู้คนสนใจมาก และมีผู้เข้ารับชมงานเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่คนในพื้นที่ รวมไปถึงคนที่อยู่ต่างถิ่นก็เช่นด้วย ทำให้ตำบลโคกมะม่วงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งต่อไปด้วย และนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราทีมตะลุยเดิ่น…ตำบลโคกมะม่วง ที่ได้ช่วยชุมชนแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักจากคนมากมาย และประสบผลสำเร็จในทางด้านอาชีพให้กับชุมชน ให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างมีความสุขในพื้นฐานที่ตนมีและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรากแก้วสู่ประเทศ…

 

และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณโครงการดีๆ ขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พี่ๆทีมตะลุยเดิ่นทุกคนและชาวบ้านในชุมชน ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาอยู๋ในจุดนี้ ได้ปฏิบัติร่วมกับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ทำให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโคกมะม่วงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู