1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
 4. MS06-อบรมทักษะเเละวางแผนประชุมหารือในการเตรียมข้อมูลที่จะไปนำเสนอโครงการกับผู้นำชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

MS06-อบรมทักษะเเละวางแผนประชุมหารือในการเตรียมข้อมูลที่จะไปนำเสนอโครงการกับผู้นำชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 มีการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อวางแผนประชุมหารือในการเตรียมข้อมูลที่จะไปนำเสนอโครงการกับผู้นำชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเเปรรูปผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดเป็นมูลค่า สร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้คนในชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์อาหาร และอาชีพอื่นๆ เป็นต้น

จากเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาได้ทำการโหวดสิ่งที่คนในชุมชุนมีความต้องการหรือขาดแคลนมากที่สุดเพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์และนำไปดำเนินการทำงานในพื้นที่จริง สรุปโครงการได้ดังนี้

 1. โครงการแปรรูปข้าวโพด
 2. โครงการแปรรูปลำไย
 3. โครงการแปรรูปขนุน
 4. โครงการแปรรูปปลาร้า
 5. โครงการแปรรูปเสื่อกก
 6. โครงการแปรรูปเห็ด

 

ข้าพเจ้าเเละทีมงานจึงได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มละโครงการเพื่อมายกระดับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้มีความโดดเด่น แปลกใหม่ จับต้องได้ และสามารถที่จะสร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่ให้คนในชุมชุน

หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจะมีการวางแผนการดำเนินงานดังนี้

 • มีการรับสมัครนักเรียนเพื่อมาเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกมะม่วง รางวัลชนะเลิศ 2000 บาท
 • เดือน พฤษภาคม แปรรูปผลิตภัณฑ์
 • นำประชาชน ขายสินค้า สร้างตลาดให้อยู่ในระดับสูง

 

 

 

 

 

วิดีโอ:MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู