ข้าพเจ้า นางสาวอรวรรณ บุญศรี ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้แบ่งงานกันให้เก็บข้อมูล ทั้งหมด 9 หัวข้อลงในเว็บ cbd.u2t.ac.th

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร

เป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ เพราะนอกจากจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนนั้น ยังได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังได้เห็นว่าในชุมชนนั้นทำการเกษตรหรือปลูกพืชพรรณชนิดไหนบ้าง

การเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรยังเป็นการช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

ในที่นี้ตำบลโคกมะม่วง ก็เป็นชุมชนเกษตรกรรม วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทำการเกษตรปลูกผลไม้ตามฤดูกาล มีทั้งไหมลำไยขนุนข้าวโพด องุ่นเป็นต้น ในบทความนี้จะขอนำเสนอสวนองุ่น ของคุณ ปัญจนา แสงอ่อน ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตพื้นที่บ้านปลื้มใต้หมู่ที่ 9 ตำบลโคกมะม่วง ซึ่งทำการปลูกองุ่นในพื้นที่จำนวน 2 ไร่

เจ้าของสวนได้เล่าให้ฟังว่า ปลูกมันสำปะหลังแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดทุน จึงหันมาปลูกองุ่น เพราะองุ่นใช้พื้นที่ไม่เยอะและไม่ต้องการน้ำเยอะเหมือนลำไยหรือข้าวโพด โดยลองผิดลองถูกเริ่มจากปลูกในพื้นที่ 2 งาน พอเริ่มเห็นว่ามีรายได้ดีก็ขยายออกเป็นปลูก 2 ไร่

ซึ่งจุดเด่นของส่วนนี้คือเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมชิมและซื้อและถ่ายรูปองุ่นในสวนกันแบบสดๆ โดยให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตัดผลไม้เองสดๆจากต้นตามใจชอบ จากนั้นค่อยไปชั่งซึ่งขายกิโลกรัมละ 80-100 บาท

 

ในแต่ละปีสามารถเก็บขายได้ 3 รอบ เก็บผลสุกได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป ยังมีเพจให้นักท่องเที่ยวได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับองุ่นในชื่อ Facebook : สวนองุ่นและลำไย บ้านปลื้ม บุรีรัมย์  อีกทั้งคุณปัญจนายังชวนเชิญและยินดีให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะเยี่ยมชมสวนตัวเองอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู