โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ข้าพเจ้า นางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภท นักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายจะมีอยู่ 3 หัวข้อหลักๆคือ

1.ระบบเศรษฐกิจในชุมชน มีกองทุนนาข้าว ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง แปรรูปเห็ดนางฟ้า แปรรูปกล้วย โรงน้ำดื่ม

2.กลุ่มอาชีพชุมชน ทอเสื่อกก ผ้าไหม จักรสาน แปรรูปไม้สัก เลี้ยงไก่ชน เกษตรทฤษฎีใหม่

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน ช่องทางการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีการพัฒนามากขึ้น มีสิ่งแปลกใหม่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าและส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่ไม่ใช้สารเคมี

 

อื่นๆ

เมนู