ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปการปฏิบัติงานตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ ข้าพเจ้าและคณะกลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือน ข้อมูล Covid-19 และวิธีการป้องกันในชุมชน และผลิตภัณฑ์ในตำบลคือทอกกและได้เรียนรู้วิธีการย้อมทอกก และการย้อมทอกกจากแก่นประดู่ ซึ่งทำให้ได้รับทักษะมากมาย ข้าพเจ้าและคณะกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ลวดลายเสื่อกกต่างๆและได้นำเสนอลายต่างๆ ผลโหวตออกมาเป็นลายดอกคูณ สามารถแปรรูปเป็น เสื่อกก หมอนกก ตะกร้ากก กระเป๋ากก และอื่นๆอีกมากมาย

อื่นๆ

เมนู