ข้าพเจ้า นางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลรูปแบบบูรณาการ (1มหาวิทยาลัย1ตำบล)

  โดยการปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่ในวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไปยังศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

ลักษณะในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เราได้ประชุมและวางแผนสรุปภาพรวมของการดำเนินการ เกี่ยวกับหัวข้องานที่เราจะต้องสานต่อให้แล้วเสร็จ นั่นก็คือเรื่องของตราสินค้าและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ พวกเราก็ได้ทำการออกแบบตราสินค้าและป้ายTagห้อยกับสินค้า เพื่อให้มีโลโก้หรือเอกลักษณ์เฉพาะให้กับตัวสินค้า ได้ดังนี้

ตราสินค้า

ป้ายTagห้อยกับสินค้า

อื่นๆ

เมนู