การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน

ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ให้กับชาวบ้านตำบลไทยเจริญ ในการเตรียมตีวรับมิอกับโควิด-19

และได้ประขึมวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไแ

ในการลงพื้นที่พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจตำhttps://youtu.be/nxRX-ZZ3YWU

อื่นๆ

เมนู