ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ทีมของเราก็ได้ทำการเตรียมกกเพื่อที่จะนำมาทอเสื่อ ให้เป็นลวดลายตามที่เราได้ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ลักษณะของต้นกก

ต้นกกมีลักษณะเหมือนหญ้า แต่กกจะมีลำต้นเป็นทรงสามเหลี่ยมหรือสามมุม ดอกจะมีลักษณะเป็นฝอยๆ ลำต้นจะไม่แตกกิ่งเหมือนพืชชนิดอื่น ต้นกกมักจะเกิดในที่ชื้นแฉะ ขึ้นตามหนอง บึง

ขั้นตอนการเตรียมต้นกกเพื่อนำไปทอเสื่อกก

  • ตัดต้นกกสด

  • คัดเลือกต้นกกที่มีขนาดเท่ากันไว้ด้วยกัน “
  • นำต้นกกที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดแหลมปลายคม

  • นำเส้นกกที่สอยแล้วมาผึ่งแดดให้แห้ง

  • พอตากเสร็จแล้วก็มัดเป็นมัดๆรอการย้อมสีในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู