บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนพฤษภาคม

ข้าวพเจ้านางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์ ผู้ถูกจ้างงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานในเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมทาง google meet กับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพูดคุยในเรื่องของหัวข้อการทำงานที่ได้รับมอบหมายมา การแบ่งหน้าที่กันและพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่คาดว่าน่าจะเจอ
หลังจากการวางแผนงานกันเสร็จดิฉันก็ได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ และได้นำเอาข้อมูลนั้นมาลงในระบบเพื่อวิเคราะห์และนำไปใช้ในแผนงานต่อไป

ปัญหาที่พบในการทำงานคือส่วนมากชาวบ้านออกไปทำงานกันหมดเลยได้ข้อมูลไม่ครบ

อื่นๆ

เมนู