ข้าพเจ้า นางสาวพรชิตาพันธ์พงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่   ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                  ในเดือนนี้ได้มีการลงสำรวจชุมชนและ ลงพื้นที่รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม   2564

ภายในเดือนนี้ทีมของเราได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์โควิด 19 หรือ Covid Week ได้มีกาจัดประชุมและให้ความรู้กับคนในชุมชนจำนวนไม่เกิน50คนตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ให้ความรู้กับคนในชุมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน วัคซีนมีความสำคัญอย่างไร ประโยชน์ของวัคซีน                                                                                                                                                                                                             และการปฎิบัติตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนดูแลตนเองและสมาชิกในครัวเรือน                                                                                                                                  และได้มีการเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้คนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู