ข้าพเจ้า นางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์  ทำงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ
ได้สมัครเข้าร่วมงานกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมา ณ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ของบ้านโคกสูงหมู่6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในตอนแรกเราได้ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบก่อนว่าจะมีพวกเราเข้าไปทำการสำรวจข้อมูลทำแบบสอบถามซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยทำให้เราเก็บข้อมูลกันได้ไว ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่รู้เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19กันอย่างดี รวมถึงยังทราบถึงวิธีการป้องกันและการปฏิบัติตัวกันอย่างดีเพราะชาวบ้านดูข่าวทุกวัน จึงทำให้รู้เรื่องโควิดพอสมควร ได้พูดคุยกับชาวบ้านและคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านของตัวเองทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่เรายังไม่รู้ว่าที่บ้านเรามี เช่นพวกสินค้า OTOP ตัวข้าพเจ้าเองก็พึ่งจะทราบว่าบ้านตัวเองก็มี และบางส่วนก็จะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านอยากให้เราช่วยแก้ไขใด้โดยฝากให้เรานั้นเป็นกระบอกเสียงให้ในบางเรื่อง และการสำรวจอาชีพ ส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านส่วนมาก จะรับจ้าง ค้าขาย แล้วก็ทำไร่ทำนา เป็นส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ 5000-10000 บ้างบ้านก็น้อยกว่า5000 ส่วนใครที่มีที่ดินทำมาหากินก็จะพอมีเงินเพิ่มเติมในรอบปีมาอยู่บ้าง แต่รายได้ต่อปีมันก็ไม่คงที่ตามเศรษฐกิจเหมือนกัน

อื่นๆ

เมนู