ส่วนมากชีวิตปกติของชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะทำงานรับจ้างทั่วไป รับจ้างเกี่ยวกับงานเกษตร ถอนมันปลูกมัน ทำไร่ไถนาและงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อที่จะหารายได้เข้ามาใช้จ่ายภายในครัวเรือนเพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพมันสูงกว่ารายได้ที่รับเข้ามาเลยทำให้หลายครัวเรือนต้องดิ้นรนและสู้เพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัว และส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านก็มีแต่คนแก่อยู่กับหลานๆ ลูกหลานวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มีกำลังในการทำงานก็เข้ากรุงหางานทำกันซะส่วนมาก

อื่นๆ

เมนู