ข้าพเจ้า นายวชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมา ณ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในตำบลไทยเจริญิ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือและชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณา ให้ผู้ตอบ ตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลจริง เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าเก็บข้อมูล ณ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
การสำรวจอาชีพ ส่วนใหญ่พบว่า จะรับจ้าง ค้าจาย แล้วก็ทำไร่ทำนา เป็นส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ 5000-10000 บ้างบ้านก็น้อยกว่า5000 แล้วข้อมูลเรื่องโควิด ชาวบ้านก็รู้เรื่องเกี่ยวกับโรคโควิดไม่น้อย เพราะชาวบ้านดูข่าวทุกวัน จึงทำให้รู้เรื่องโควิดพอสมควร

อื่นๆ

เมนู