ข้าพเจ้านางสาววรรณิสา บุญเรือง ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ณ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ หมู่ 2 บ้านน้อยถนนหัก หมู่ 7 บ้านหนองเสม็ด ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ หมู่ 2 บ้านน้อยถนนหัก หมู่ 7 บ้านหนองเสม็ดตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งเข้าสำรวจสอบถามผู้นำหมู่บ้าน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถาม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจข้อมูล หมู่1 บ้านไทยเจริญ หมู่ 2 บ้านน้อยถนนหัก หมู่ 7 บ้านหนองเสม็ด ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

⚫การสำรวจจะเป็นระบบความยุติธรรมของชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้านพบว่า

?มีกรรมการยุติธรรมตำบล คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

?มีศูนย์ไกล่เกลี่ย คือ โรงพักในอำเภอ

การเข้าถึงกระบวนยุติธรรม หรือการให้ความช่วยเหลือ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู