ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภท นักศึกษา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร MS07 ตำบลไทยเจริญ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ดูแล ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเราได้ประชุม และประสานงานกันผ่านทาง Google meet  เพื่อคุยกัน และแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน คือการ คีย์ข้อมูลรายชื่อพืชของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะให้คนในพื้นที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลลงระบบ เนื่องจากสถาณการณ์โควิด -19 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถไปลงพื้นที่ได้   จีงได้รับหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลในระบบ
ในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีพืชที่เหมือนกัน และไม่มีเหมือนต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันสำปะหลัง  รองลงมาก็จะเป็นข้าว  อ้อย ข้าวโพด  และพืชชนิดอื่นอีกมากมาย กว่า 40 ชนิด
ภาพการปฏิบัติงาน
คลิปการปฏิบัติงาน
https://www.youtube.com/watch?v=y8amCtoP5Ak

อื่นๆ

เมนู