ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภท นักศึกษา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร MS07 ตำบลไทยเจริญ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แพร่ระบาดหนัก ทำให้บางหมู่บ้านถูกปิด ทางผู้ถูกจ้างตำบลไทยเจริญ อาจจะมีบางส่วนที่ไม่สามารถไปลงพื้นที่ได้ แต่ทางเราได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องงานกันออนไลน์ผ่าน Google meet ในเดือนนี้ทางสมาชิกตำบลไทยเจริญได้ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตราสินค้าให้แก่ชุมชน สืบเเนื่องมาจากเดือนที่แล้ว และในเดือนนี้ก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ เช่นการ สร้างเพจ สร้างเว็ปไซต์ เพื่อขยายช่องทางการขายให้กับชุมชน
ตัวอย่างตราสินค้า
ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทางสมาชิกถูกจ้างงานตำบลไทยเจริญให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และจะนำไปพัฒนาต่อในเดือนต่อๆไป
ภาพกิจกรรม
วิดิโอการปฏิบัติงาน
https://youtu.be/ndh1F6uzgjw

อื่นๆ

เมนู