การปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมให้กับชาวบ้านเป็นเวลา 08:00-14:00 น. เรื่องการทำลายเสื่อกกและทำแบรนด์ในตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีจำนวนคนเข้าอบรมทั้งหมดรวมอาจารย์และวิทยากรคือ 30 คน มีขนมว่างให้ทานตอนพัก และอาหารกลางวันที่จัดเตรียมไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์ คือวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้มีดังต่อไปนี้

การออกแบบลายเสื้อกก
-สอนวิธีทำลายเสื่อ
-ให้ชาวบ้านจับกลุ่มกันหาลายเสื่อที่เป็นเอกลักษณ์ภายในตำบล
-มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างตัวชาวบ้านเองกับเจ้าหน้าที่หลายๆท่าน
-ปรึกษากันระหว่าชาวบ้านกับวิทยากร

คิดแบรนด์
-คิดชื่อแบรนด์ โดยให้แต่ละคนเสนอชื่อ
-คิดโลโก้ของแบรนด์
-การทำคิวอาร์โค้ด
-การทำป้ายติดต่อซื้อขายที่ง่ายและสะดวก

ทั้งนี้ไม่ลืมว่าจะต้องวัดอุณหภูมิแล้วล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อความปลอดภัยสำหรับสถานการณในช่วงนี้

อื่นๆ

เมนู