ข้าพเจ้านางสาววรรณิสา บุญเรือง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

 

สมาชิกในกลุ่มได้ประชุมหารือ การลงพื้นที่ หาต้นกกสด เพื่อเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการย้อมสีกก

 

ซึ่งลำดับแรกหาสวนกกจากชาวบ้าน เผื่อทำการตัดต้นกกสด และให้สมาชิกในกลุ่มจัดซื้อตนกกสด เป็นจำนวน 10 กก เสร็จแล้วนำมาคัดตามขนาดที่ต้องการ หลังจากนั้นนำต้นกกสดมากรีดเป็นเส้น โดยการนำเอาไส้ต้นกกออก ลำดับต่อไป นำกกสดที่กรีดเป็นเส้น มัดรวมกันเป็นกำ ขนาดพอดี แล้วนำไปตากแดด จนแห้งสนิทจนสีกกเป็นสีขาว หลังจากนั้นเตรียมเข้าขั้นตอนการย้อมสีต่อไป ซึ่งการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย สมาชิกในกลุ่มช่วยกันจนงานสำเร็จ ไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู