ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม

ในตลอดระยะเวลา 11 เดือน ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวบ้าน และสมาชิกคนอื่นๆ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลโควิด -19 มีการให้ความรู้เกี่ยวโรคระบาดโควิด -19 การสำรวจความต้องการของประชากรในหมู่บ้าน การเก็บข้อมูล CBD สำรวจข้อมูลต่างๆในหมู่บ้าน และสมาชิก อว. ตำบลไทยเจริญได้ลงพื้นที่ไปพัฒนาโดยเน้นการทอจากต้นกกไหล ซึ่งมีการให้ความรู้กับชาวบ้าน เรื่องการออกแบบลวดลายเสื่อ ซึ่งจะเป็นลายประจำกลุ่ม คือลายดอกคูณ และดำเนินการทอเสื่อ แปรรูปเสื่อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน และสร้างอาชีพให้กับชุมชน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมที่มีโครงการดีๆนี้ขึ้นมา และอยากให้มีขึ้นในทุกๆปี

ภาพการปฏิบัติงาน

     

      

       

ลิ้งค์วิดิโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู