ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.40-10.00 น. ได้ลงพื้นที่จัด U2T สู้ภัยโควิด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในตำบลไทยเจริญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทีมงานได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับชาวบ้านคือ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

 

อื่นๆ

เมนู