ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภท นักศึกษา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร MS07 ตำบลไทยเจริญ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงไปสำรวจนั้นเมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาจึงไม่ได้ไปลงพื้นที่บ่อยนัก สามารถลงได้เฉพาะช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีและผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบแบบสอบถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาตามเป้าหมาย แบบสอบบถาม 01 และ 02 ข้าพเจ้าได้สำรวจสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกรอกข้อมูลลงในระบบ ในตำบลไทยเจริญ ประชากรส่วนใหญ่ที่สอบถามเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งเเต่กำเนิด หลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วพบว่าการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดของไวรัส2019
ด้านเศรษฐกิจ และได้ทราบกับปัญหามากมายของชาวบ้านในพื้นที่ จากปัญหาที่พบจากการสำรวจสอบถามข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจนและจะนำปัญหาที่ได้ทราบมาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

อื่นๆ

เมนู