การปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการประชุมภายในกลุ่มขึ้น เกี่ยวกับแผนงานประจำเดือนนี้ และได้ทำการนัดวันเพื่อ ช่วยกันออกแบบโลโก้ให้กับชุมชน การสร้างเพจเฟสบุ๊คเพื่อติดต่อสื่อสารการจำหน่ายได้ง่ายและเร็วขึ้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 ได้นัดเจอกันขึ้นที่ศาลาหมู่8 งานต่างๆ มีดังนี้

-การเขียนแผนผังการทำงาน

-การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

-การสร้างเพจให้ชุมชน

-รายงานไตรมาสที่2

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู