การปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการประชุมวางแผนงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ผลสรุปว่าต้องจัดเตรียมกกไหลในการท่อเสื่อ และลงพื้นที่ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ทำการตัดต้นไหลไว้แล้ว โดยต้นไหลที่ตัดมาต้องมีอายุและความยาวที่ใช้งาน

เมื่อเตรียมต้นไหลที่ตัดสดเสร็จแล้ว ก็แยกขนาดของต้นไหลให้มีขนาดเท่า ๆกันตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นลอกเปลือกปลายโคนต้นไหลออกและทำการกรีดต้นไหลเป็นเส้นบางๆขนาดเท่าๆกัน เมื่อกรีดจนต้นไหลหมด ให้นำไหลที่กรีดได้ออกไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2-3 แดด(วัน) เมื่อไหลแห้งตามความต้องการแล้ว ก็นำไปทำในขั้นตอนต่อไป

วิดีโอ

 

 

อื่นๆ

เมนู