การปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564
     ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
     ได้มีการประชุมกลุ่มถึงการทำงานขั้นต่อไปรวมถึงการทำงานต่างๆ โดยเดือนนี้ได้ให้ทุกคนหาต้นกกอายุประมาณ 2-3 เดือน ขนาด 40cm. , 1.10m. – 1.20m. ปริมาณที่ต้องการ อย่างละ 5kg. และนัดวันลงพื้นที่เป็นวันที่ 4 กันยายน ที่ศาลาหมู่1
     วันที่ 4 ทุกคนนำต้นกกมาช่วยกันกรีดต้นกกให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดด ใช้เวลาตากประมาณ 3- 4 วัน ตากแห้งจนได้ที่ ก็นำไปทำในขั้นต่อไป.

อื่นๆ

เมนู