ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ การปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม

ในเดือนธันวาคมนี้สมาชิกลูกจ้างตำบลไทยเจริญได้ประชุม พูดคุย ประสานงานทาง Google meet เกี่ยวกับการทอเสื่อกกตามแบบลวดลายที่ออกแบบไว้เป็นลายประจำกลุ่ม คือลาย ดอกคูน โดยปฏิบัติงานดังนี้

1.แกะลายดอกคูนลงบนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์และปริ้นภาพออกมาเพื่อความชัดและทำให้สามารถแกะลายได้ง่าย

2.ประสานกลุ่มทอเสื่อเพื่อทอเสื่อลายดอกคูน

3.ร่วมทอลายดอกคูนบนเสื่อ

ขั้นตอนในการทอเสื่อ

การเตรียมต้นไหลที่สอยเเล้ว โดยการแช่น้ำอย่างน้อย 1 ชม. จากนั้นขึงเชือกกับกี่ (กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ) และทำการทอตามแบบที่แกะ โดยต้องระวังและพลิกด้านไหลให้ถูกต้อง คือด้านเงาที่คือด้านที่ถูกต้องโดยพลิกขึ้นด้านบนก่อนสอด ลักษณะที่มีตราเล็กจะต้องใช้ไหลที่มีขนาดเส้นเล็กเเนื่อวจากลายดอกคุณ มีความละเอียด ไหลที่เหมาะสมคือ ไหลที่มีขนาดเล็กโดยการทอ 1 ผืน มีความยาว 2 เมตร ใช้ระยะเวลาการทอ ประมาณ 2 อาทิตย์

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

วิดิโอการปฏิบัติงาน

[MS07] EP11- ทีมU2Tตำบลไทยเจริญร่วมกันออกแบบเเละทอเสื่อกกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู