ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชนพื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศภายใต้การควบคุมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนตุลาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในการย้อมเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งใช้ศาลาประชาคมหมู่ 1 ตำบลไทยเจริญในการทำกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งขั้นตอนในการย้อมเส้นผมด้วยสีธรรมชาติมีดังนี้
1.เตรียมน้ำอุ่นและนำเส้นกกแห้งลงแช่ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่ง
2.เตรียมสารละลายช่วยให้ติดสีโดยต้มน้ำให้เดือด แล้วนำสารส้มเติมลงไป 300 กรัม จากนั้นปรับสภาพให้เป็นด่างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต 3 ช้อนโต๊ะ


3.นำเส้นกกตามข้อที่ 1 ลงแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้สีติดเพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที แล้วนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
4.ต้มพืชให้สี เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้วตักกากวัสดุให้สีธรรมชาติออก
5.นำน้ำสีต้มให้เดือดเติมเกลือ 3 ถุงเล็ก นำเส้นกกในข้อ 3 ลงต้มเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที
6.นำเส้นกกไปตากแห้ง

Tags:

อื่นๆ

เมนู