ข้าพเจ้านางสาววิมลภรณ์
พรมจรรย์

ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

   การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ

การย้อมกกด้วยธรรมชาติมี 2 ส่วน คือ

   1. พืชที่เป็นแห่งสีธรรมชาติเป็นพืชชนิดเดียวกับที่ใช้ในการย้อมีผ้าและสิ่งทอ

  2. สารช่วยติดสี มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่บนเส้นกก โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่ คือ1. สารช่วยติดสีเคมี  เช่น เบกกิ้งโซดา สารส้ม  2. สารช่วยติดสีธรรมชาติ เช่น เกลือ น้ำโคลน

ในเดือนนี้ทีม U2T .ไทยเจริญได้ทำขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ  ดังนี้

   1. ให้ต้มน้ำละลายพืชย้อมสีที่เตรียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย

  2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชม.  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

  3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด

  4. นำเส้นกกในขั้นตอนข้อ1 ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชม. จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ

  5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ

  6. นำเส้นกกที่ได้จากขั้นตอนข้อ4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือดประมาณ 1 ชม.

  7. นำเส้นกกขึ้นจากน้ำแล้วตากให้แห้ง

และในกิจกรรมขั้นต่อไป นำเส้นกกที่ได้สีตามต้องการไปทำเสื่อและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู