ข้าพเจ้านางสาววนัสชนก อำพิมพ์ บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฎิบัติงานภายในเดือนตุลาคม 2564

การย้อมสีเส้นกกด้วยธรรมชาติมี 2 ส่วนที่สำคัญๆ คือ

1. พืชที่ให้สีธรรมชาติ เช่น แก่นฝาง ครั่ง แก่นประดู่ แก่นขนุน แก่นสีเสียด เป็นต้น

2. สารช่วยติดสี (Mordant) มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่บนเส้นกก สารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

          2.1 สารช่วยติดสี กลุ่มเคมี เป็นเกลือของโลหะอลูมิเนียม (สารส้ม) เหล็ก (เฟอรัสซัลเฟต) ทองแดง (จุนสี) เป็นต้น

          2.2 สารช่วยติดสี กลุ่มธรรมชาติ เป็นสารประกอบธรรมชาติ ได้แก่ แทนนิน สารส้ม น้ำปูนใส กรดธรรมชาติ น้ำบาดาล น้ำโคลนเป็นต้น

ขั้นตอนในการย้อมเส้นด้วยสีธรรมชาติ (เส้นกก 2 กิโลกรัม)

1. เตรียมน้ำอุ่นและนำเส้นกกแห้งลงแช่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

2. เตรียมสารละลายช่วยให้ติด โดยต้มน้ำให้เดือดแล้วนำสารส้มเติมลงไป 300 กรัมจากนั้นปรับสภาพให้เป็นด่าง ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (เบกกิ้งโซดาหรือผงฟู)  3 ช้อนโต๊ะ หรือใช้น้ำมะขามเปียก 400 กรัม

3. นำเส้นตามข้อที่ 1 ลงแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้สีติด (ตามข้อ 2) เพิ่มความร้อนจนเดือดเบา ๆ (70 องศา c ) เป็นเวลา 1.30 ชั่วโมง แล้วนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

4. ต้มพืชให้สี เช่น แก่นขนุน 8 กก. เหง้ากล้วย 10 กก. เปลือกมะหาด 8 กก. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตักการวัตถุให้สีธรรมชาติออก (ควรต้มไว้ก่อน)

5. น้ำส้มให้เดือด (70 c) เติมเกลือ 3 ถุงเหล็ก (60 กรัม) นำเส้นกกในข้อ 3 ลงต้ม  เป็นเวลา 1.40 ชั่วโมง (ถ้าต้องเพิ่มสีสว่างเติมสารส้มลงไป 3 ช้อนโต๊ะ ถ้าต้องการสีเข้มเติมผงสนิมลงไป 1 ช้อนโต๊ะหรือแช่น้ำโคลน

6. นำเส้นขึ้นมาตากให้แห้ง

 

อื่นๆ

เมนู