ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติการย้อมสีกกจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการทอเสื่อกกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้ทำการย้อมสีกกจากธรรมชาติได้แก่แก่นขนุน เหง้ากล้วย และเปลือกมะหาด ซึ่งสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติคือสีเหลืองจากแก่นขนุน สีส้มจากเปลือกมะหาด เมื่อได้ทำการย้อมสีกลุ่มตามที่ต้องการแล้วก็ได้นำไปแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกต่อไป
นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลCBD ในพื้นที่รับผิดชอบในตำบลไทยเจริญเพิ่มเติม และนำมารวบรวมเพื่อสรุปผลที่ได้ดังนี้

Tags:

อื่นๆ

เมนู