ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกันสรุปข้อมูลCBD และย้อมสีต้นกกเพิ่มเติม ณ ตำบลไทยเจริญ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บทนำ

โดยการจัดทำข้อมูล CBC ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

และทำการย้อมสีไหลเพิ่มเติมจากกระบวนการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ คือสีจากต้น แก่นประดู่ เป็นสีแดง

โดยมีวิธีการดังนี้

1. ต้มน้้ำให้ร้อนใส่แก่นประดู่ที่ผ่าเป็นชิ้นขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อยใส่ลงไป  กรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด  คือ ละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1 ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู