ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน

ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

      ชาวU2T ตำบลไทยเจริญ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลCBDเพิ่มเติม พร้อมสรุปข้อมูลร่วมกัน และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ย้อมสีต้นกก พร้อมทั้งย้อมสีต้นกกเพิ่มเติมให้กับคนในชุมชน ไว้นำไปทอเสื่อกก และหมอน โดยการทอจะเริ่มเก็บลายประจำกลุ่มเป็นลายแรก

 

เนื้อเรื่อง

      คณะปฏิบัติงาน U2T ร่วมกันลงพื้นที่ในตำบลไทยเจริญ เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม  โดยมี เกษตรกรตัวอย่างในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ร้านอาหาร  สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เป็นต้น โดยสรุปข้อมูล CBD ได้ดังนี้ เกษตรกรตัวอย่างในท้องถิ่น คือ นายวุฒิ บุญทีฆ์ เเละ นายสมบัติ พลบุตรศรี ทำการเกษตรเเบบผสมผสาน ปลูก ข้าว ข้าวโพด กล้วย มันสัมปะหลัง เเละพืชในท้องถิ่นที่นิยมปลูกคือ มันสัมปะหลัง ข้าวมะพร้าว ร้านอาหารในท้องถิ่น ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง เเละหนูนาอบโอ่ง สระน้ำขนาดใหญ่  3 สระ ที่คนในชุมเอาไว้ใช้สอย หลังจากที่พวกเราได้ลง เก็บข้อมูลเเล้ว ก็ได้ทำการย้อมสีกกเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้สร้างผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้  โดยการย้อมจะใช้สีธรรมชาติ วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ใช้สีเคมี  ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมการใช้สีธรรมชาติ ยังทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน

 

ภาพประกอบ


อื่นๆ

เมนู