การปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

มีการประชุมภายในทีมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการย้อมสีกกเพิ่มเติม เนื่องจากการย้อมสีครั้งที่แล้วมันไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะแปรรูปให้ได้หลายๆ อย่าง ภายในทีมได้นัดหมายมาในวันที่ 6 พ.ย. ไปทำงานที่ไทยเจริญหมู่ 1 ตั้งแต่เวลา 07:30 – 15:35 และครั้งนี้ได้นำแก่นประดู่มาย้อม กระบวนการการย้อมสี

เตรียมของสำหรับย้อมกก เช่น แก่นประดู่,หม้อ,กะละมัง,เตาแก๊ส,เกลือ,เบกกิ้งโซดา,สารส้ม และกกแห้ง

ขั้นตอนการย้อมกก

  1. ต้มน้ำเพื่อแช่กกให้อ่อนลง
  2. เมื่ออ่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำขึ้นไปตากแดดให้แห้งหรือหมาด
  3. ต้มน้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาและสารส้มลงไปเพื่อกัดสีกกออกมันจะทำให้เวลาที่เราย้อมสีกกสีจะติดดีขึ้น
  4. จากข้อ2 หลังจากตากกกเสร็จแล้วก็นำใส่หม้อต้มจากข้อ3 ตั้งเวลา 1 ชม. หลังจากครบกำหนดแล้วก็นำไปตากอีกรอบ ให้หมาดๆ
  5. ระหว่างที่รอกกแห้งจากข้อ 4 ให้นำแก่นประดู่ต้มในหม้อจนกว่าสีจากแก่นไม้จะออก หลังจากตามต้องการแล้ว ก็นำเศษไม้ออกให้เหลือแต่น้ำ และนำน้ำจากแก่นประดู่ไปต้มต่อให้เดือน
  6. จากข้อ5 พอน้ำเดือนก็ใส่ เบกกิ้งโซดาและเกลือลงไปหลังจากนั้นก็นำกกที่ตากไว้ลงมาต้มต่อในหม้อ ต้มทิ้งไว้ 1 ชม. 30นาที หรือ 2 ชม.
  7. ครบกำหนดแล้วก็ให้นำกกไปตากต่ออีกจนกว่าจะแห้ง

การออกแบบลายของผลิตภัณฑ์

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรและพืชภายในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลมาจจัดทำ CBD ผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบล

วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู