ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมงานและลงพื้นที่เพื่อทำการทอเสื่อกกลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยการทอเสื่อกกให้ออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันออกแบบ ซึ่งตราสัญลักษณ์ประจำตำบลไทยเจริญนั้นก็คือ “ดอกคูณ”


ซึ่งในการทอเสื่อกกมีวิธีการดังนี้
1. น้ำไหลที่ย้อมสีและเตรียมไว้แล้วไปแช่น้ำอย่างน้อย 1- 2 ชั่วโมง เพื่อให้ไหลมีความนิ่มง่ายต่อการโทร
2. ขึงเชือกกับกี่(กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ) และทำการทอตามลวดลายที่ออกแบบ
3.ทำการทดลองโดยพลิกด้านเงาของไหลให้อยู่ด้านบนก่อนการสอดเพื่อทอ
หมายเหตุ ไหลที่หมดสมกับการทอเสื่อกกควรเป็นหลายที่มีขนาดเล็กเพื่อง่ายต่อการทอ ซึ่งการทอจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ต่อการทอเสื่อกกที่มีความยาว 2 เมตร เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดและระยะเวลาในการทอลายลงบนเสื่อกก

Tags:

อื่นๆ

เมนู