ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการ ระยะเวลา 11 เดือน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจ dcb และทำการวิเคราะห์ข้อมูล 14 หมู่บ้านในตำบลไทยเจริญ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกซึ่งได้ออกแบบลวดลายประจำตำบลและสีย้อมกกจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP แก่ตำบลไทยเจริญ
ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาต่างๆในชุมชน ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และได้ทักษะความรู้อีกมากมาย ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณโครงการ u2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบลมาณที่นี้ด้วยค่ะ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู