ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม ประเภทนักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานมานั้น ข้าพเจ้าเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและความเอาใจใส่ในสิ่งที่นำไปสอนเป็นอย่างดีและข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราได้ลงไปให้ความรู้และพัฒนานั้นชาวบ้านจะนำไปสานต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแน่นอน                        ไม่ใช่แค่ชาวบ้านได้สิ่งที่เรานำไปสอนเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าได้รับอะไรหลายสิ่งในชุมชนกลับมา ข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการ U2t ที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยชาวบ้าน ขอบคุณมหาลัย ขอบคุณอาจารย์ประจำตำบลทุกท่านและขอขอบคุณชาวบ้านตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำทุกคน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู