ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม นักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนนี้ทางทีมเราได้มีการประชุมนัดหมายพูดคุยเกี่ยวกับการขึ้นรูปของเสื่อกก นัดชาวบ้านมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นเสื่อกก ที่ได้มีการตากกก ที่ย้อมไว้นั้นมาขึ้นลาย โดยขึ้นตามลายที่ได้มีการออกแบบกันไว้มีการสอนวิธีการทอ ที่ทำให้ได้ลายที่ละเอียดและสวยงามมีความทันสมัย เพื่อเจาะกลุ่มตลาดในอนาคต และเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ

อื่นๆ

เมนู