ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกันแกะลายเสื่อประจำกลุ่มและดำเนินการทอเสื่อเพื่อแปรรูป  ณ ตำบลไทยเจริญ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

ดำเนินทอเสื่อซึ่งเป็นลายประจำกลุ่ม คือลาย ดอกคูน  โดยปฏิบัติงานดังนี้

1.แกะลายดอกคูรลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความคมชัดเลยสามารถบันทึกไว้ได้

2.ประสารกลุ่มทอเสื่อเพื่อหาตัวแทนในการทอเสื่อลายดอกคูณ

3.ร่วมท่อฝึกทอเสื่อลายดอกคูณ

 

ขั้นตอนการทอเสื่อ

1.การเตรียมต้นไหลที่สอยเเล้ว โดยการแช่น้ำอย่างน้อย 1 ชม.  เพื่อป้องกันการกักของไหล

2.ขึงเชือกกับกี่ (กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ)

3.ทำการทอตามแบบที่แกะ โดยต้องระวังและพลิดด้านไหลให้ถูกต้อง คือด้านเงาที่คือด้านที่ถูกต้องโดยพลิกขึ้นด้านบนก่อนสอด ลักษณะที่มีตราเล็กจะต้องใช้ไหลที่มีขนาดเส้นเล็กเเนื่อวจากลายดอกคุณ มีความละเอียด ไหลที่เหมาะสมคือ ไหลที่มีขนาดเล็ก

 

โดย การทอ 1 ผืน มีความยาว 2 เมตร ใช้ระยะเวลาการทอ ประมาณ 2 อาทิตย์ หากนำเสื่อดังกล่าวมาแปรรูปเป็นปลอกหมอนจะได้ปลอกหมอนจำนวน 4 อัน

จากการสอบถามผู้ทอพบว่า อุปสรรค์การทอคือ

1.ไหลหักเนื่องจากการงอไหลลงในหมอต้ม ทำให้เส้นไหลไม่สวย หรือใช้ไม่ได้บางส่วน

2.สีของไหลจากการย้อมด้วยสีธรรมชาติไม่ชัด ซึ่งสีในภาพคือสีจากแก่นจันทร์ คือ สีเหลือง ทำให้อาจจะดูไม่ชัดเจนเป็นดอกคูณ  แต่โดยรวมสวยงามและใช้งานได้จริง

 

วิธีแก้ปัญหา

1.นำไหลที่หักบางส่วนแช่นำ้การนำไปทอ เป็นเวลา 1-2 ชม. เพื่อคืนสภาพเส้นไหล

2.การแช่น้ำจะทำให้สีเห็นชัดมากขึ้น และใช้แสงเงาในการดูด้นสีเข้มหรือด้านเงา

 

ภาพการปฏิบัติงาน

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู