ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานตลอดโครงการของชาว U2T ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ ได้มีรูปแบบกิจกรรมแบบการลงพื้นที่ให้ความรู้กับคนในชุมชน ที่เก็บข้อมูล CBD  วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน  ทำกิจกรรมร่วมกัน การหาต้นกก การย้อมสีลงพื้น เเละสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชน เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจ ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

อื่นๆ

เมนู