การปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ได้มีการเตรียมในเรื่องของการย้อมกกไหลด้วยสีธรรมชาติ เพื่อนำมาทอเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ ซึ่งลายของเสื่อที่ทอออกมานั้นเป็นลายดอกคูณที่ออกแบบโดยกลุ่มแม่บ้านตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะลูกจ้าง U2T ประจำตำบล

วิธีการทอเสื่อ

  1. ทำการแกะลายดอกคูณเพื่อง่ายต่อการขึ้นลายการทอ
  2. นำกกที่ได้จากการย้อมสีมาเตรียมไว้เพื่อทอ
  3. นำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮมทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮมและฟืม
  4. นำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮมทอเสื่อ
  5. เมื่อสอดกกหรือไหลเข้าไปแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกันเป็นลายที่ต้องการ
  6. จากนั้นก็นำเสื่อกกที่ทอแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

 

อื่นๆ

เมนู