การปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

-ประชุมกลุ่มเกี่ยวกับรายงานประจำเดือน

-ได้ทำการประสานงานการกับกลุ่มแม่บ้านเพื่อเริ่มทอเสื่อหลังจากที่เราทำการย้อมสีกกเพิ่มจากครั้งที่แล้ว

-โดยลายที่ทอคือลายดอกคูณ ซึ่งลายดอกคูณนี้มาจากครั้งก่อนที่ช่วยกันคิดแบบ และเราจะทอออกมาให้มีความยาว 2 เมตร หรือ 2เมตรครึ่ง เพราะจะต้องนำไปแปรรูปเป็นปลอกหมอน

วิธีการทอเสื่อกก

1.นำลายเสื่อที่เราคิดไว้แล้วอย่างลายดอกคูณปริ้นใส่กะดาษเพื่อนำมาดูแบบ

2.ขึงเชือกสำหรับการทอเสื่อตามลายดอกคูณที่จะทำ

3.เตรียมกกที่ย้อมแล้วให้พร้อมทอ

4.เริ่มทอตามลายดอกคูณที่มีจนได้เสื่อผืนยาวออกมา

5.หลังจากทอเป็นเสื่อผืนยาวแล้ว ก็นำไปตัดตามขนาดหมอนและเย็บให้เรียบร้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู