รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ประเภทบัณฑิตจบใหม่                 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยทีมตำบลไทยเจริญได้ร่วมมือกับทางกลุ่มทอเสื่อออกแบบลวดลายประจำกลุ่ม

ทำการออกแบบโดยโปรแกรมexcle เพื่อความแม่นยำและคมชัด จากนั้นประสานกับกลุ่มเพื่อทำการทอเสื่อ ขั้นตอนการทอเสื่อ มีดังนี้

1.การเตรียมต้นไหลที่สอยเเล้ว โดยการแช่น้ำอย่างน้อย 1 ชม. เพื่อป้องกันการกักของไหล

2.ขึงเชือกกับกี่ (กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ)

3.ทำการทอตามแบบที่แกะ โดยต้องระวังและพลิดด้านไหลให้ถูกต้อง คือด้านเงาที่คือด้านที่ถูกต้องโดยพลิกขึ้นด้านบนก่อนสอด ลักษณะที่มีตราเล็กจะต้องใช้ไหลที่มีขนาดเส้นเล็กเเนื่อวจากลายดอกคุณ มีความละเอียด ไหลที่เหมาะสมคือ ไหลที่มีขนาดเล็ก

และการทอ 1 ผืน มีความยาว 2 เมตร ใช้ระยะเวลาการทอ ประมาณ 2 อาทิตย์ หากนำเสื่อดังกล่าวมาแปรรูปเป็นปลอกหมอนจะได้ปลอกหมอนจำนวน 4 อัน

นอกจากนี้ทางทีมยังทำการสอบถามถึงอุปสรรค์การทอ ได้พบว่า

1.ไหลหักเนื่องจากการงอไหลลงในหมอต้ม ทำให้เส้นไหลไม่สวย หรือใช้ไม่ได้บางส่วน

2.สีของไหลจากการย้อมด้วยสีธรรมชาติไม่ชัด ซึ่งสีในภาพคือสีจากแก่นจันทร์ คือ สีเหลือง ทำให้อาจจะดูไม่ชัดเจนเป็นดอกคูณ แต่โดยรวมสวยงามและใช้งานได้จริง

วิธีแก้ปัญหา

1.นำไหลที่หักบางส่วนแช่นำ้การนำไปทอ เป็นเวลา 1-2 ชม. เพื่อคืนสภาพเส้นไหล

2.การแช่น้ำจะทำให้สีเห็นชัดมากขึ้น และใช้แสงเงาในการดูด้นสีเข้มหรือด้านเงา

อื่นๆ

เมนู