ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกันแกะลายเสื่อประจำกลุ่มและดำเนินการทอเสื่อเพื่อแปรรูป ณ ตำบลไทยเจริญ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ดำเนินทอเสื่อซึ่งเป็นลายประจำกลุ่ม คือลาย ดอกคูน โดยปฏิบัติงานดังนี้

1.แกะลายดอกคูรลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความคมชัดเลยสามารถบันทึกไว้ได้

2.ประสารกลุ่มทอเสื่อเพื่อหาตัวแทนในการทอเสื่อลายดอกคูณ

3.ร่วมท่อฝึกทอเสื่อลายดอกคูณ

ขั้นตอน การทอเสื่อกก

1. กางกี่ที่ทำสำเร็จรูปแล้วมากาง

2. นำเชือกไนลอนสำหรับทอเสื่อมาโยงใส่ฟืมจนเสร็จ

3. ฟืมที่ใช้ต้องมีขนาดเท่ากับเส้นกกและฟืมแต่ละฟืมก็อาจจะใช้ทอลายไม่เหมือนกัน

4. นำเส้นกกที่ย้อมสีตากจนแห้งแล้วนำมาทอเสื่อลายดอกคูน ตามต้องการ

5. นำเส้นกกที่สอยและย้อมสีแล้วเลือกว่าจะใช้ทอเสื่อ

6. เลือกลายดอกคูนแล้วเริ่มทอจนเป็นแผ่น

7. พอทอเสร็จก็ตัดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดเพื่อไม่ให้สีตก

8. หลังจากนั้นก็นำมาเก็บในที่ร่ม

ข้อพึงระวัง

1. ควรเลือกเส้นกกที่มีลักษณะแก่พอดี ไม่แก่ หรือ ไม่อ่อนเกิน ไป โดยสังเกตุลักษณะของสี จะออกสีเขียวแก่สม่ำเสมอ

2. การย้อมสีควรศึกษาเทคนิคการย้อมสีให้ดี

3. อุปกรณ์สำหรับสอยเส้นกก ควรเลือกอุปกรณ์เฉพาะ จะทำให้ได้เส้นกกที่สวยงาม

อื่นๆ

เมนู