การปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 ช่วงที่ 2 ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ได้เริ่มโครงการทั้งหมด 11 เดือน ข้าพเจ้าและทีมลูกจ้างตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลรายบุคคล ครัวเรือน การเก็บข้อมูลผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 การเก็บข้อมูล CBD ตลอดทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับตำบล

โดยผลิตภัณฑ์นี้คือการแปรรูปจากการทอเสื่อยกลายดอกคูณ เช่น ปลอกหมอน กล่องใส่ทิชชู นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปไปเป็นแบบอื่นๆได้อีกมากมาย

ภาพกิจกรรม

วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู