การปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 การย้อมสีกกจากสีธรมชาติ
วันที่ 15 ประชุมภายในทีมเกี่ยวกับการนัดวันลงพื้นที่ภายในชุมชน
วันที่17 จัดเตรียมสถานที่ และพูดคุยกันเกี่ยวกับงาน
วันที่18 ลงพื้นที่ภายในชุมชนร่วมกับกลุ่มแม่บ้านทอเสื้อ เพื่อย้อมสีกกจากสีธรรมชาติ สีธรรมชาติได้มาจาก แก่นขนุน เหง้ากล้วย และเปลือกมะหาด นอกจากนี้ยังต้องเตรียม เกลือ สารส้ม เบกกิ้งโซดา
ขั้นตอนการย้อมสี
 1. ต้มน้ำละลายพืชย้อมสี กรองเศษเปลือกไม้ออกให้เรียบร้อย
 2. นำกกแห้งแช่ลงไปในน้ำอุ่น เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้แห้งหรือหมาดๆ
 3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงในน้ำเดือด
 4. นำกกที่ตากแห้งหมาดๆไปแช่ในสารละลาย เพิ่มความร้อนจนเริ่มเดือด ต้มต่อจนครบหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนำกกออกไปตาก
 5. ระหว่างที่รอ ให้ต้มน้ำจากสีที่กรองแล้วเติมเกลือ และสารส้มลงไป
 6. นำเส้นกกที่ตากแล้วลงมาแช่ในน้ำสี และต้มให้เดือดหนึ่งชั่วโมง
 7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง
คลิปวิดีโอ

อื่นๆ

เมนู