ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภท นักศึกษา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร MS07 ตำบลไทยเจริญ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน
         ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ประชุมพูดคุยงานเกี่ยวกับเสื่อกก ซึ่งจะดำเนินการต่อจากเดือนที่แล้ว โดยในเดือนนี้จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้อมสี และการออกแบบลวดลายเสื่อกก ที่จะดำเนินการต่อในครั้งต่อไปให้แล้วเสร็จ และได้สำรวจเก็บข้อมูล CBD เก็บพิกัด ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพืช และ สัตว์
ในเดือนนี้สมาชิกที่ดูแลตำบลไทยเจริญให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
          รูปภาพการปฏิบัติงาน
 
      วิดิโอการปฏิบัติงาน
https://www.youtube.com/watch?v=XQHhZ13sI5g

อื่นๆ

เมนู